Được thành lập vào năm 1963, Hin Leong là tập đoàn năng lượng lớn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường toàn cầu. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

  • Kinh doanh xăng dầu
  • Bốc dỡ hàng và lưu trữ kho
  • Cung cấp các sản phẩm dầu nhờn và mỡ
  • Dịch vụ vận chuyển nội địa và bán lẻ dầu diesel
  • Hỗ trợ vận chuyển hàng hải

Với hàng loạt các sản phẩm chất lượng và hệ thống dịch vụ vận chuyển uy tín, phù hợp với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, Tập đoàn Hin Leong cung cấp giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả đáp ứng nhu cầu chính xác của khách hàng trên toàn thế giới.