Universal Terminal có cơ sơ vật chất sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và là trung tâm trung chuyển xăng dầu lớn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Các đặc điểm chính:

  • Sức chứa 2,33 triệu mét khối
  • 78 bể được thiết kế và xây dựng phù hợp với các sản phẩm hóa dầu
  • 15 cầu cảng, bao gồm 2 cầu dành tàu VLCC
  • Cơ sở hạ tầng của cảng được thiết kế để đảm bảo cho tàu tiếp cận ạn toàn và nhanh chóng
  • Khả năng hoạt động tàu-bờ-tàu
  • Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho sản phẩm pha trộn

Được thiết kế để chứa nguyên liệu, naphtha, xăng dầu, nhiên liệu phản lực, khí, dầu nhiên liệu và dầu gốc, Universal Terminal này chiếm vị trí chiến lược cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tổng thể đáng tin cậy và hiệu quả cho việc lưu trữ, pha trộn và phân phối theo nhu cầu của khách hàng.

Kho nổi

Trang bị nhiều vị trí nạp cho phép chúng tôi đảm bảo cung cấp và phân phối nhanh chóng cho các tàu.