Belight International cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao nhất. Với phong cách làm việc sáng tạo, chúng tôi đáp ứng chính xác nhu cầu của từng khách hàng

Là nhà phân phối chính thức cho Hin Leong, chúng tôi cung cấp dầu gốc chất lượng cao được sản xuất tại Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc và dầu bôi trơn khác nhau được sản xuất từ các nguyên liệu chọn lọc.

Mục tiêu phát triển của chúng tôi là xây dựng quan hệ đối tác chiến lược nhằm theo đuổi tăng trưởng và thành công trên tinh thần tự chủ, trung thực và công bằng.
Công ty chúng tôi được xây dựng trên nền tảng các giá trị cốt lõi và văn hóa xử lí vấn đề cũng như có trách nhiệm trong mối quan hệ giữa công ty và đối tác.

Thông qua tầm nhìn và giá trị cốt lõi, chúng ta cùng nhau thành công!